Pomoc klášteru Diskit

Na stejné adrese, tedy Veselá 5a, Brno,  najdete doklady                   o desetileté práci neziskového občanského Sdružení pro Tibet. Našich devíti misí do klášterů v JZ Tibetu, Ladaku, zvaného též Malý Tibet, se od roku 2006 účastnila řada předních českých restaurátorů. O vykonaném díle svědčí jejich obsáhlé restaurátorské zprávy,              k nahlédnutí na www.fortibet.cz.

V současnosti je činnost spolku zastavena, naše vůle pomáhat však nepominula.

Podívejte se na naše www.fortibet.cz a v budoucnu se připojte k úsilí o záchranu kulturního dědictví Tibetu !  Patří všem lidem planety Země, patří i Vám, i Tobě. Náš je tudíž i díl odpovědnosti za ně.

předseda spolku MUDr.Dalibor Lebloch, lebloch@malytibet.cz

DSC_0403